Laus &

Majid Abbasi

About this poster

Connections based on Rumi's poem.

Magpie Studio Marion Deuchars

Join the list!

Els Premis Laus s'atorguen amb l'objectiu de reconèixer l'excel·lència en el disseny gràfic i la comunicació visual. La solidesa i el prestigi que avalen la trajectòria dels Laus al nostre país fan d'ells una inapel·lable eina de divulgació de la professió així com un important exercici de promoció per als seus participants.

Durant el seu consolidat recorregut, els Premis Laus han servit com a termòmetre de la creativitat espanyola i en aquesta, la seva 46ª edició, tenen la ferma intenció d'establir connexions més enllà de les nostres fronteres i internacionalitzar la seva repercussió. Per això, Laus& agrupa a reconeguts professionals internacionals que han volgut brindar el seu suport a aquest propòsit.

En definitiva, els Premis Laus celebren la professió i fomenten la important labor del disseny i la comunicació visual tant dins del col·lectiu com en la societat en el seu conjunt.

Participa!

Join the list!

Los Premios Laus se otorgan con el objetivo de reconocer la excelencia en el diseño gráfico y la comunicación visual. La solidez y el prestigio que avalan la trayectoria de los Laus en nuestro país hacen de ellos una inapelable herramienta de divulgación de la profesión así como un importante ejercicio de promoción para sus participantes.

Durante su consolidado recorrido, los Premios Laus han servido como termómetro de la creatividad española y en ésta, su 46ª edición, tienen la firme intención de establecer conexiones más allá de nuestras fronteras e internacionalizar su repercusión. Por ello, Laus& agrupa a reconocidos profesionales internacionales que han querido brindar su apoyo a este propósito.

En definitiva, los Premios Laus celebran la profesión y fomentan la importante labor del diseño y la comunicación visual tanto dentro del colectivo como en la sociedad en su conjunto.

¡Participa!

Join the list!

The Laus Awards are granted to acknowledge excellence in graphic design and visual communication. The prestige and consistent high-quality of these Spanish accolades offers a unique opportunity to promote their participants.

Having long served as a barometer of Spanish creativity, the Laus Awards event, now entering its 46th edition, now aims to firmly internationalize its impact. Therefore, Laus& has brought together a group of internationally-renowned professionals willing to lend their support to this undertaking.

In short, the Laus Awards celebrate the profession and promote the important work of design and visual communication both within the community and in society as a whole.

Take part!